Se pa vre, se pa lafendimond


Te m atire atansyon nou sou sa, maladi ki alamòd jodi a rele nouvo kowona viris. Si li rele nouvo kowona viris, sa vle di te gen yon ansyen. Kot ansyen an? Sètènman jan li te parèt la se konsa li te disparèt tou menmjan ak yon bann yon pakèt lòt maladi ki te parèt, yo fè gwo dega epi yo disparèt. Dènye viris ki te pwovoke plis panik nan mond lan avan nouvo kowona viris la se te viris ebola. Kot viris ebola a? Li disparèt tou. Mw atire atansyon nou sou reyalite saa yo pou nou sispann panike plis pase sa epi sispann pase tèt nou nan tenten, sipann rale malè sou tèt nou. Si pa malè nouvo kowona viris la ta antre an Ayiti jan anpil rayisyen ta swete sa, se ta kabab katastwòf imanitè ki ta ka pi espektakilè ki t ap genyen nan syèk la. Pa gen lopital an Ayiti. Pa gen sèvis sanitè, menm sa ki pi piti a. Pa gen pyès enfrastrikti akèy òdinè alevwa enfrastrikti akèy byen pwoteje selon ekzijans nouvo kowona viris la. Se pa ayè n ap viv move reyalite sa a. depi plis pase 215 ane nou endepandan, nou refize konstwi peyi a jan sitwayen nan lòt peyi rive fè sa. Afè lave men, touse nan koud ponyèt, limite kontak dirèk ak lòt moun... se pawòl tire kont bouki ak malis. Se pa yon kout zèklè k ap pèmèt ayisyen sispann ekspoze ak tout danje sanitè akòz viv youn sou lòt epi nan move kondisyon. Mw pa rekòmande pyès moun pou fè neglijans ak okenn maladi, men tou, poukisa pou nou fè tèt cho tou? Pandan n ap denonse nouvo kowona viris la, nou rann nou kont konbyen ayisyen k ap mouri chak jou akoz grangou, malnitrisyon ak tibèkiloz? Konbyen ayisyen k ap mouri chak jou anba manchèt ak katouch bandi kidnapè kriminèl? Konbyen ayisyen k ap mouri chak jou nan tifoyid, malariya, difteri akoz fatra, ma dlo pouri k ap kale vè, pwodwi moustik k ap pote mikwòb toupatou nan peyi a? Konbyen ayisyen k ap mouri chak jou akoz konplikasyon strès chomaj ak ensekirite ki pwodwi ipètansyon jiska menm asid gastrik ki tounen kansè ki gate lestomak, poumon, entesten ak ren yo?

Si mw ta gen yon rekòmandasyon mw ta fè, se ta ak otorite yo. Mw t ap rekòmande yo kontwole nan pò yo, nan ayopò yo, sou tout liy fwontyè yo tout moun k ap soti nan lòt peyi pou antre Ayiti an atandan nouvo kowona viris la disparèt menmjan ak pil ak pakèt lòt viris ki te parèt e ki toujou disparèt yo.

Se yon okasyon tou pou m raple tout ayisyen san distenksyon nesesite pou nou sispann kraze peyi a, finalman pou nou chita pale, pou nou jwenn yon antant, pou nou konstwi peyi a, pou nou viv tankou moun epi pou nou pare pou nou kòlte ak tout menas lanati ap pwodwi yo.

Kenbe fèm epi rete pozitif.

Sem Lapaix

Featured Posts